Plaats in de organisatie

De verpleegkundige niveau 4 ontvangt leiding van de hoofd Verpleging.

Onderhoudt contacten met mantelzorgers en andere hulpverleners die bij de zorgverlening betrokken zijn. Geeft voorlichting en wisselt informatie uit. Bespreekt de gang van zaken, voortgang, vooruitzichten, bijzonderheden, eventuele problemen en dergelijke. Houdt bij informatieverstrekking rekening met de privacy van cliënten. Onderhoudt interne en externe contacten met betrokkenen bij de uitvoering van het zorgplan.

Doel van de functie

De functie verpleegkundige heeft tot doel te zorgen voor de uitvoering van de verpleegkundige en persoonlijke zorg voor individuele cliënten. Het doel van de zorgverlening is gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij activiteiten op het gebied van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en het herstel of het voorkomen van verergering van een aandoening, beperking of handicap.

Resultaatgebieden

 • Intake
 • Verpleegkundige zorg
 • Persoonlijke verzorging
 • Het opstellen, evalueren en coördineren van individuele zorgplannen
 • Rapportage
 • Werkoverleggen
 • Kennis up to date houden
 • Werkbegeleiding

Functie-eisen

Kennis

Heeft een afgeronde Mbo-opleiding tot verpleegkundige op kwalificatieniveau 4 en is BIG geregistreerd. Houdt vereiste kennisniveau (vakgebied en aandachtsvelden) en ontwikkelingen op haar gebied bij. Verwerft inzicht in de sociale kaart en onderhoudt dit. Enige kennis nodig over de omgang met Microsoft Office Word.

 • Zelfstandigheid
 • Sociale vaardigheden
 • Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed
 • Uitdrukkingsvaardigheid
 • Bewegingsvaardigheid
 • Oplettendheid

Overige functie-eisen                   

Noodzakelijk is dat er hygiënisch, systematisch, methodisch en ordelijk wordt gewerkt. Vanwege het werken met vertrouwelijke gegevens zijn integriteit en betrouwbaarheid noodzakelijk. Voorkomen en gedrag zijn van belang in verband met contacten met cliënten en andere relaties.

Inconveniënten

Er is sprake van fysieke belasting door veelvuldig tillen en verplaatsen van cliënten. Psychische belasting kan optreden door bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, agressie, valse beschuldigingen en door confrontatie met lijden en leed van de cliënt, mantelzorgers en omgeving. Cliënten uiten zich soms met agressie, daardoor is enige kans op persoonlijk letsel. Bezwarend is het contact met bloed en excretieproducten van met name cliënten die chemokuren ondergaan.

Aanbod

Wij bieden een tijdelijk dienstverband voor één jaar. Na het eerste jaar wordt het dienstverband bij goed functioneren verlengd. Het salaris bedraagt conform CAO VVT FWG 40, inschaling vind plaats op basis van ervaring.

Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Ook worden je reiskosten vergoed. Verder heeft Thuiszorg Medina een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuzes voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling.

Over de organisatie

Thuiszorg Medina is een thuiszorgorganisatie die dagelijks streeft naar het leveren van de beste zorg die is aangepast aan de wensen en culturele gebruiken van onze cliënten. Onze cliënten verdienen de beste zorg op maat. Daarom spannen we ons dagelijks in om het beste uit de cliënt en onszelf te halen.

De pijlers fysieke gezondheid en mentale gezondheid gaan hand in hand en lopen als een rode draad door ons unieke zorgbeleid. Doordat we aandacht schenken aan beide thema’s kunnen we bijdragen aan een beter welzijn van onze cliënt.

Aanvullende informatie

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze thuiszorgorganisatie. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven. Voor vragen over deze functie of de procedure kun je bellen via telefoonnummer 010-2232803.

Interesse?

Solliciteren kan via de mail met je motivatiebrief en CV naar personeelszaken@thuiszorgmedina.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.