Wie zijn wij?

Thuiszorg Medina is een thuiszorgorganisatie die dagelijks streeft naar het leveren van de beste zorg die is aangepast aan de wensen en culturele gebruiken van onze cliënten. Onze cliënten verdienen de beste zorg op maat. Daarom spannen we ons dagelijks in om het beste uit de cliënt en onszelf te halen.

De pijlers fysieke gezondheid en mentale gezondheid gaan hand in hand en lopen als een rode draad door ons unieke zorgbeleid. Doordat we aandacht schenken aan beide thema’s kunnen we bijdragen aan een beter welzijn van onze cliënt.

Missie en visie

Thuiszorg Medina hecht belang aan het welzijn van elk individu die zorg nodig heeft. Gezien ons inlevingsvermogen en nauwe betrokkenheid kunnen we optimale resultaten behalen op de leefgebieden van onze cliënten. Zowel op fysiek als mentaal vlak helpen wij hen vooruit.

Wij richten ons voornamelijk op de multiculturele gemeenschap vanwege de komaf van een groot deel van onze medewerkers. Eenieder die hulp en begeleiding behoeft met betrekking tot sociale redzaamheid en geestelijke gesteldheid is bij ons aan het juiste adres. De zorg die wij bieden omvat het in stand houden en het bevorderen van regie op het eigen leven.

Werkwijze

Thuiszorg Medina heeft een breed zorgaanbod. Om de kwaliteit van onze zorg te behouden, zijn we continu bezig met het verbeteren van onze werkwijze. Elke situatie heeft een eigen benadering. Daarom houden wij onze kennis regelmatig op peil door opleidingen en cursussen aan ons personeel aan te bieden. Ook betrekken we ons Multidisciplinaire Team bij het meedenken over de best passende aanpak.